Skip to content

Educació emocional per a l'alumnat

Dissenyem entrenaments d’Educació Emocional a mida de l’etapa educativa, de les necessitats de cada centre i dels seus valors i cultura de centre.

Adaptem els tallers  de l’alumnat segons els cicles educatius:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat/Cicles Formatius

Les competències emocionals que acompanyem a desenvolupar són les 5 que estableix el GROP (Grup de Recerca de Psicopedagogia) de la UB. 

Escolliu la modalitats de programa d’Educació Emocional per al vostre alumnat que necessiteu:

Programa ESCOLES

alumnos educación emocional escoles pel benestar

Un programa de 15 hores dissenyat per a treballar les 5 competències emocionals en qualsevol cicle educatiu.

 1. Consciència emocional
 2. Regulació emocional
 3. Autonomia emocional
 4. Competència social
 5. Competències de vida i benestar
 

Dediquem 3 hores a desenvolupar de forma específica cadascuna de les competències o ens centrem en les requerides pel centre.

Programa adolescents

educació emocional adolescentes escoles pel benestar

Càpsules de 4 hores de cadascun del temes emocionals crítics en l’adolescència:

 • Autoestima i adolescència
 • Prevenció de conductes d’assetjament escolar
 • Tolerància a la frustració
 • Gestió de conflictes
 • Relacions sexoafectives i prevenció del masclisme
 
Formació pensada per a dinamitzar les sessions de tutoria en un o més d’aquests blocs temàtics.