Skip to content

Formació al professorat

Programa ESCOLES

alumnos educación emocional escoles pel benestar

Un programa de 15 hores dissenyat per a desenvolupar les 5 competències emocionals en el professorat:

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Competències de vida i benestar
 • I acompanyar el desenvolupament emocional de l’alumnat

Programa a mida

Dissenyem conjuntament un programa d’Educació Emocional a mida de l’equip docent o directiu i de les necessitats específiques del vostre centre educatiu i dels vostres valors i cultura de centre.

Ens adaptem a la durada i número de sessions per a l’equip educador que sol·liciteu.

Primer, l'equip docent

profesores felices escoles pel benestar
profesor modelo de gestión emocional escoles pel benestar

Dissenyem entrenaments d’Educació Emocional a mida de les necessitats específiques del claustre, del moment i dels  valors i cultura de centre.

Les competències emocionals que acompanyem a desenvolupar són les 5 que estableix el GROP (Grup de Recerca de Psicopedagogia) de la UB:

 1. Consciència emocional
 2. Regulació emocional
 3. Autonomia emocional
 4. Competència social
 5. Competències de vida i benestar.

Beneficis per a l’equip mestres i professorat:

 • Facilita el propi autoconeixement i gestió emocional.
 • Proporciona recursos d’afrontament i de prevenció de l’estrès, depressió, conflictes, burnout, etc.
 •  Promociona el seu benestar emocional, entusiasme, autoestima, etc.
 •  Fa possible ser un model de referència per als nens i nenes i per poder desenvolupar-hi les seves competències emocionals.
 • Acompanya els mestres i les mestres en el seu desenvolupament professional: els proporciona recursos per dissenyar, implementar i avaluar intervencions per al desenvolupament de competències emocionals de l’alumnat.
 • Estableix relacions positives entre els integrants de la comunitat educativa i per ser generadors d’un clima emocional positiu.
 • És facilitador de l’aprenentatge dels nens i nenes.